Loading...
Inscripciones
TXINGUDA Talde kirol hastapena 8-13 urte 2024

Txingudi Rugby Klubak udaleku irekiak antolatuko ditu, beste urte batez, Plaiaundiko instalakuntzetan. Joko kooperatiboak, kirolak, ginkanak, ur-jolasak, txangoak... ekintza guztiak dinamizatzaile euskaldunek gidatuta, ingurugiroarekin elkarbizitza, elkarren arteko errespetua, elkartasuna eta laguntzasuna sustatuz. Bi hitzetan: errugbiaren baloreak!

Asteak:

• Uztailaren 2tik 5era (uztailaren 1ean ez da saiorik egingo)

• Uztailaren 8tik 12ra

• Uztailaren 15etik 19ra

• Uztailaren 22tik 26ra (uztailaren 25ean ez da saiorik egingo)

Prezioa eta deskontuak

• Prezio orokorra: 65€ /astean

• Deskontuak (asteko prezioaren gain):

• Ekainaren 1a baino lehen izena emateagatik: 5€ko deskontua

• Klubeko bazkide, Gurasobakar edo familia ugarikoa izateagatik: 10€ko deskontua

• Aste bat baino gehiagotan izena emateagatik (bazkide, gurasobakar edo familia ugariei ez zaie aplikatuko): 5€ bigarren astean, 10€ hirugarren astean, 15€ laugarren astean.


El Txingudi Rugby Club organiza, un año más, colonias abiertas en las instalaciones de Plaiaundi. Juegos cooperativos, deportes, gincanas, juegos de agua, excursiones... todas las actividades guiadas por dinamizadores euskaldunes, fomentando la convivencia con el medio ambiente, el respeto mutuo, la solidaridad y la ayuda. En pocas palabras: ¡Los valores del rugby!

Semanas:

• Del 2 al 5 de julio (Al ser 1 de julio festivo, no habrá actividad)

• Del 8 al 12 de julio

• Del 15 al 19 de julio

• Del 22 al 26 de julio (Al ser 25 de julio festivo, no habrá actividad)

Precios y descuentos

• Precio general: 65€ /semana

• Descuentos (sobre precio por semana):

• Por inscribirse antes del 1 de junio: 5€ de descuento

• Por ser socia/o del club, familia monoparental o numerosa: 10€ de descuento

• Por inscribirse en más de una semana (no se aplica a socias/os, ni a familias monoparentales o numerosas): 5€ la segunda semana, 10€ la tercera, 15€ la cuarta.

Inicio de inscripción: 2024-04-17T22:00:00.000Z
Cierre de inscripción: 2024-07-31T21:59:59.999Z

Mis inscripciones

Seleccione alguna inscripción para continuar